Hotz koncentrat dobrego smaku
PROCO POLSKA SP. Z O.O. SP. K. // ul. Centralna 2T, 86-031 Osielsko // NIP:586-231-63-82
Biuro:
T: 510 900 381
E: biuro@hotz.pl
Dział handlowy: E.: m.tyburska@hotz.pl

Dział Kontroli Jakości: E.: jakosc@hotz.pl

Zakład produkcyjny: E.: produkcja@hotz.plPROCO POLSKA Sp. z o.o. Sp. k realizuje także projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Promocja produktów marki Hotz na rynku międzynarodowym
Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej na rynkach Niemiec, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz ZEA, podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych.
Dofinansowanie projektu z UE: 247 435,00 zł.